Page 26

Rajamme Vartijat 3-2016

Värtsilä-päivillä Rajavartiolaitoksen koiratoimintanäytös Itärajan pitäjässä tapahtuu Pohjois-Karjalan rajavartiosto mukana Värtsilä-päivillä Tohmajärven Värtsilän kylällä järjestettiin 22.–24.7. perinteinen pitäjäjuhla Värtsilä-päivät. Kesätapahtumaa on vietetty itärajan pinnan pitäjässä vuodesta 1976 alkaen, joten juhla oli järjestyksessä 41. Samalla kylällä toimiva Tohmajärven rajavartioasema ja samalla Rajavartiolaitos ovat osallistuneet tapahtumaan jo noin 20 vuotena. Lauantain toritapahtumassa oli paikalla Tohmajärven rajavartioaseman partio, par-tioauto ja rajakoira, saksanpaimennarttu Rosa. Yleisö sai tutustua kalustoon ja seu-rata koiratoimintanäytöstä, jossa olivat mukana henkilöilmaisuosuus ja tottelevai-suusosuus. Näytöstä seurasi useampi sata kiinnostunutta. Iltapäivällä halukkaat osallistuivat raja-kävelyyn eli perinteiseen vajaan kolmen kilometrin patikointiin. Se johti juhlapai-kalta Arppen aukiolta Räikönvaaran kautta rajavyöhykkeelle Jänisjoen riippusillalle ja rajapolkua pitkin Sääperille. Ohjattu kävely avasi yleisölle pääsyn maisemiin, joihin tavallisesti pääsisi vain rajavyöhykeluvalla. Jännittävä raja "Ulkopaikkakuntalaisille raja on niin tunte-maton ja jännittäväkin elementti, että esi-merkiksi kysellään onko rajalinjalla miinoja tai missä on niin kutsuttu ei-kenenkään-maa", TohRvAs:n varapäällikkö Tomi Salmi kertoo. Kävelyyn osallistuvia kiinnostavat vuodesta toiseen rajavyöhykkeeseen, raja-linjaan sekä RVL:n toimintaan liittyvät asi-at. Patikointiin osallistuu vuosittain noin 30 innostunutta kaikista ikäryhmistä. Pohjois-Karjalan alueella järjestetään kesäisin useita erilaisia kylätapahtumia ja messuja, ja osaan niistä kutsuttuna Pohjois- Karjalan rajavartiostosta osallistutaan par-tiotoiminnan sallimissa puitteissa. Pienimuo-toiset kalustoesittelyt ja rajakoiranäytökset houkuttelevat totutusti paljon kiinnostuneita tutustumaan vartioston toimintaan. Isot kesätapahtumat ovatkin merkittävä mah-dollisuus osallistua aktiivisesti rajan pinnan elämään ja kyläyhteisöjen toimintaan sekä ylläpitää myös rajavalvonnan kannalta tär-keitä suhteita paikalliseen väestöön. Tapahtumissa voi myös luontevasti ker-toa toiminnan muutoksista, esitellä kalus-toa ja vastata ihmisten ajankohtaisiin kysymyksiin. Muun muassa näistä syistä TohRvAs on ollut odotettu vakioesitte-lijä Värtsilä-päivillä 90-luvun puolivälistä asti. Tapahtumassa ja sen järjestelyissä oli mukana useita entisiä rajamiehiä. TEKSTI: KAISA SIMOLA KUVAT: TOMI SALMI keräsi paljon yleisöä. 30 km:n patikointikierroksella ihmeteltiin rajamerkkejäkin. 26 RAJAMME VARTIJAT


Rajamme Vartijat 3-2016
To see the actual publication please follow the link above