Page 32

Rajamme Vartijat 3-2016

Rajamiesperinteen kerääminen ja tallen-taminen on ollut tärkeää Kiteen rajakillan toiminnassa. Rajaperinnettä on koottu haastattelemalla, nauhoittamalla, valoku-vaamalla ja tekemällä video- ja dvd-tallen-teita. Sotamuistomerkkien pystytystä Kiteen rajakillan jäsenet ovat pystyttäneet aktiivisesti sotamuistomerkkejä Kiteen alu-eelle. Ensimmäisen kerran kilta auttoi 4.6.1973 paljastetun asevelihaudan muistomerkin saamisessa. Sen jälkeen on pystytetty neljä sotamuistomerkkiä. Ensimmäinen oli RJK 43:n sotaan lähdön muistomerkki Kontiolan maamiesseuran-talon pihalle. Muistomerkki paljastettiin 16.6.1991. Sen jälkeen paljastettiin 19.Divi-sioonan muistomerkki Mustalammen tien-haaraan (heinäkuussa 1992), Kuivalaisen taistelun muistomerkki (JR 37) Kiteen Väli-vaaraan sekä Vannisenmäen ja Kumurin taistelujen (JR 16) muistomerkki kesällä 2015 Kiteen Valkeavaaraan. Muistomerkit on pystytetty ja tehty erit-täin hyvässä yhteishengessä kiteeläisten ja pohjalaisten maanpuolustusjärjestöjen, Kiteen kaupungin, Kitee-seuran, Kiteen evankelis-luterilaisen seurakunnan, Raja-vartiolaitoksen ja Puolustusvoimain kanssa. Sosiaalinen Rantakalatapahtuma Kiteen rajakillan toimintaan on lähes 50 vuotta kuulunut Rantakalatapahtuma hei-näkuun alkupuolella. Sijoituspaikaksi on vakiintunut Juurikan Neulaniemi. Tapah-tumasta on vuosien myötä muodostunut mukavan sosiaalinen. Myös pilkki - ja mato-ongintakilpailuista on tullut perinteisiä ja samoin elokuussa Immolaan tehdyistä veteraanimatkoista. Tohmajärven rajavartioaseman partio-majojen keväthuolto on vuodesta 2011 lähtien ollut killan jokavuotinen tehtävä. Yhdessä muiden maanpuolustusjärjestöjen kanssa on aherrettu vastantekotalkoissa Närsäkkälän rajavartioasemalla. Killan eräs erikoisuus on sen oma pal-kinto-, onnittelu-, tunnustus- ja kiitoslahja. Se on rajalautanen, joka otettiin käyttöön v. 1973. Lautasen suunnitteli kiltaveli Otto A. Pitkänen, ja lautasen hyväksyi 21.8.1973 silloinen RVL:n päällikkö kenraaliluutnantti Otto Ylirisku. Killan pöytästandaari otettiin käyttöön v. 2012. Kiteen rajakillassa on tällä hetkellä 242 jäsentä. Kiteen rajakillan ensimmäisenä puheenjohtajana toimi Veikko Mustonen. Hänen jälkeensä puheenjohtajina ovat toi-mineet Toivo Lampinen, Sulo Karppanen ja Kalervo Rinne. Killan nykyinen puheen-johtaja on tohmajärveläinen Pekka Hakka-rainen ja sihteeri Timo Päivinen. Kiitos kiltasisaret ja -veljet! RVL:n päällikkö kenrl Jaakko Kaukanen palkitsi v. 2010 Kiteen rajakillan hopeisella ansiolevykkeellä. Peruste oli rajakillan an-siokas toiminta RVL:n hyväksi. Useita kiltamme jäseniä on palkittu arvostetuin ansioristein ja mitalein. Kiteen rajakilta kiittää kaikkia yhteisöjä ja toimin-tansa tukijoita. Kiitos kiltasisarille ja -vel-jille, joista moni on jo poistunut keskuu-destamme – kunnioitamme myös heidän työtään. Kiltatyö, kuten ei muukaan yhdis-tystyö, onnistu ilman uutteria ja aktiivisia jäseniä ja muita toimijoita. Vain määrätie-toisesti ja sitkeästi uurastaen toimintamme saavuttaa päämäärät, jotka säännöissämme on killalle asetettu. Rajalautanen on eräs Kiteen Rajakillan erikoisuus. Sitä käytetään palkinto-, onnittelu- tunnustus - ja kiitoslahjana Korjaus: Rajamme Vartijat 2/16 sivujen 16 ja 17 kuvateksteissä vartiolaivan nimes-sä on virhe. Vartiolaivan nimi on Merikarhu. Toimitus pahoittelee virhettä. 32 RAJAMME VARTIJAT


Rajamme Vartijat 3-2016
To see the actual publication please follow the link above