Page 37

Rajamme Vartijat 3-2016

Ylinnä: Koala-kopterin päällikkö Jussi Vikkula valmistautuu valvontalentoon itärajalle. Keskellä: Roottorin ilmavirta huojuttaa mäntyjä Super Puma -helikopterin miehistön harjoitellessa metsään eksyneen uhrin vinssausta. Kuvassa ovat lentomekaanikko Jani Helén (kesk.) sekä pintapelastajat Sami Ahola (vas.) ja Ismo Jousenkylä. Alinna: Lentomekaanikko Markus Silverbergin (oik.) mukaan helikoptereiden huolto on vaativampaa, koska niissä on enemmän liikkuvia ja pyöriviä osia kuin lentokoneissa. Koala-kopterin päällikkö Jussi Vikkula tutki asiakirjoja ennen valvontalentoa. Määrärahojen leikkaukset vaikuttavat toimintaan Valtavat tulenlieskat riehuivat pimenevässä kesäillassa. Metsäpalo levisi kuivassa maas-tossa nopeasti. Johtava pelastuslaitoksen yksikkö ei onnistunut rajaamaan tulen levi-ämistä, ja tilanne näytti hallitsemattomal-ta. Rajavartiolaitoksen Vartiolentolaivueen Koala-helikopteri miehistöineen hälytettiin sammutuspaikalle. – Vaikeakulkuisen maaston takia pelas-tuslaitos ei voinut vetää sammutusletkuja riittävän pitkälle. Palo pääsi laajenemaan yhdestä nurkasta, Koala-helikopterin pääl-likkö Jussi Vikkula kertaa tapahtumia. Nopean tilannearvioinnin jälkeen Vik-kula ja hänen työparinsa lentomekaanikko Markus Silverberg lähtivät päättäväisesti rajaamaan paloa, joka saatiin lopulta hal-tuun. Erityisesti kesällä metsäpalot ja erilai-set etsintätehtävät työllistävät Koalan mie-histöä. Valvontalennot Schengen-alueen ulkorajalla eli Suomen ja Venäjän rajalla kuuluvat heidän päätehtäviinsä kuitenkin ympäri vuoden. – Aiemmin vastaavaa helikopteria käy-tettiin vain rajavalvontatehtävissä. Koala- RAJAMME VARTIJAT 37


Rajamme Vartijat 3-2016
To see the actual publication please follow the link above