Page 44

Rajamme Vartijat 3-2016

Suomi on mukana Euroopan unionin raja-turvallisuusvirasto Frontexin koordinoimis-sa operaatioissa Välimerellä. Viime vuonna Rajavartiolaitos osallistui maa- ja merira-joilla sekä lentoasemilla yhteisoperaatioi-hin noin 11,5 henkilövuoden panostuksella. Tänä vuonna luku noussee 16 henkilötyö-vuoteen. Kapteeniluutnantti Pekka Niittylä osal-listui viiden viikon ajan Poseidon Sea -ope-raatioon vuoden vaihteessa. Hän halusi mukaan kansainväliseen operaatioon kehit-tyäkseen ammatillisesti. Niittylä toimi operaation vastuuhenki-lönä ja venemiehistön vanhimpana. Parti-oveneen miehistöön kuului Niittylän lisäksi viisi henkilöä. He partioivat Kosin saarelta käsin Egeanmerellä kolmen henkilön mie-histöinä kaksi vuorokautta kerralla. Kolmen ja puolen kuukauden veneope-raatioon osallistui Suomesta kaikkiaan 49 henkilöä. Operaatiossa PV-08 luokan parti-ovene (PV 281) miehistöineen oli osallisena 430 tapahtumassa, joissa oli mukana liki 6 700 laittomasti Kreikkaan ja sieltä muualle Eurooppaan pyrkivää henkilöä. Miehistöt pelastivat 934 ihmistä ja ottivat kiinni 24 laittoman maahantulon järjestämisestä epäiltyä. Niittylä ei tiedä, miten pelastettujen on myöhemmin käynyt. Eikä hän halua tietää-kään. Tämä asenne on osa rankoista koke-muksista selviytymistä. Merivartijoiden työ jokaisen pelastetun kohdalla päättyi, kun merivartijat saattoivat pelastetut kreikka-laisten viranomaisten huostaan. Pekka Niittylä ei kysellyt ihmisten nimiä tai kansallisuuksia, koska ei halunnut inhi-millistää heitä. Jatkuvaa jännitystä Työ Egeanmerellä oli fyysisesti ja henkisesti rankkaa. Miehistö partioi öisin rajan pin-nassa. Merellä oli oltava koko ajan valppaa-na ja reagoitava välittömästi, kun tilanne tuli kohdalle. Suomessa pelastusoperaati-oita johdetaan johtokeskuksesta, ja merel-le lähtiessä miehistö ehtii hetken miettiä, mitä ottaa mukaan. Kreikan ja Turkin rajalla tilanteet ilmenevät nopeasti. Pekka Niittylän mieleen on jäänyt esi-merkiksi suuren puuveneen pelastusope-raatio. Vene oli tuuliajolla, ja sen kyydissä oli lähes 200 ihmistä. Kolmen henkilön par-tio hinasi veneen satamaan ja sai matkus-tajat turvallisesti rantaan. Samana yönä he olivat pelastaneet ihmisiä suuresta kumive-neestä. Stressaavissa tilanteissa Pekka Niittylä pyrkii toimimaan tehokkaasti mutta rau-hallisesti. Pelastajan rauhallisuus rauhoit-taa myös pelastettavia. – Meripelastus Egeanmerellä oli yksin-kertaista työtä. Ei siinä oikein muuta voinut tehdä kun tarttua yksi kerrallaan hädissään, kylmissään ja paniikissa oleviin ihmisiin ja vetää heidät partioveneeseen. Sen miehistö kävi aina tilanteiden jäl-keen yhdessä kokemuksia läpi Kosilla. Ne Kuva lämpökameralla on otettu Egeanmeren pakolaisista matkalla Kreikkaan. 44 RAJAMME VARTIJAT


Rajamme Vartijat 3-2016
To see the actual publication please follow the link above