Page 46

Rajamme Vartijat 3-2016

Meripelastustehtävät vähenivät Suomenlahdella Suomenlahden merivartioston viime kesän meripelastustehtävien määrä oli noin 10 % pienempi kuin vastaava määrä viime vuonna. Tapahtumamäärä laski jo toista vuotta peräkkäin. Kesän sää vaikuttaa meripelastustehtävien määriin merkittävästi. Pidempien hellejak-sojen puuttuminen heijastuu positiivisesti meripelastustehtävien määrään. Merivar-tioston partiot ovat havainneet, että venei-lyssä eletään myös sukupolvien vaihdoksen aikaa. Nuorisoa ei ilmeisesti veneily kiinnos-ta niin paljon kuin edeltäviä sukupolvia. Merellä joudutaan hätään useimmiten teknisten ongelmien takia. Toiseksi eniten hätätilanteita aiheuttavat karilleajot ja poh-jakosketukset. Muun kenttätoiminnan tehtäväkirjo oli viime kesänä laaja. Siihen kuului muun muassa karhujahtia, eläinten lopettamista, merilöydöksiä, huumekasvien hävittämistä vakavimmista ja kiireisistä yleistä järjestystä ja turvallisuutta ylläpitävistä tehtävistä puhumattakaan. Niissä partiot joutuivat käyttämään voimakeinojakin asiakkaiden rauhoittamiseksi. Veneilijöiden valistusta Suomenlahden rannikkokunnissa on noin 48 000 rekisteröityä venettä, joista meri-vartiostojen partiot tarkastavat vuosittain noin 4 000. Partiot tarkastavat veneitä pro-filoinnin perusteella ja tekevät myös pisto-koeluonteisia tarkastuksia. Tarkastusten yhteydessä veneilijöitä valistetaan veneilyturvallisuudesta. Näin pyritään ehkäisemään merionnettomuuk-sia. Vesiliikennejuopumukseen syyllis-tyy merialueella noin 2 % kuljettajista, ja varustepuutteita havaitaan noin 10 %:lla kuljettajista. Melojia pelastetaan enemmän kuin ennen Vaikka kesä oli rauhallinen, niin melojiin kohdistuneet pelastustehtävät merellä kasvoivat. Meripelastustapauksissa melo-ja on usein kaatunut ja joutunut veden varaan tai aallokon uuvuttamana tuuli-ajolle. Myös suppailijat eli seisoen "surffilau-dalla" melojat aiheuttavat harrastuksen levitessä haasteita muille vesilläliikkujille ja meripelastajille. Suppailemaan lähdetään usein porukalla, vuokravälineillä ja yleensä lämpöisen veden aikaan. Vedestä laudalle kiipeäminen ei kuitenkaan kaikilta onnistu. Muiden avustama äänekäs laudalle nousu voi aiheuttaa monesti "kaaoksen", jolloin joku sivullinen soittaa hätänumeroon ja seuraa kiireellinen meripelastustehtävä. Kooste eräästä kanoottitapauksesta "Hangossa 28.5.2016 viiden henkilön me-lojaseurueesta yksi meloja ei saapunut sovittuun määränpäähän. Hangon meri-vartioaseman veneet ja Vartiolentolaivueen helikopteri etsivät alueella tuloksetta. Pi-meän tultua etsinnät keskeytettiin. Henki-lön puhelimeen ei saatu yhteyttä, koska se ei ollut verkossa. Seuraavana aamuna n. klo 09.00. henkilön puhelimeen saatiin yhteys, mutta puheesta ei saatu selvää. Etsintää pystyttiin rajaamaan tarkemmin matkapu-helinpaikannuksen avulla. Henkilöön saa-tiin parempi puheyhteys. Hän kertoi, ettei hänellä ole hätää, mutta hän on eksynyt. Hän kertoi, että meloi suuntaan 090 ja näki nostureita. Havainnon perusteella helikop-teri löysi melojan, ja venepartio kuljetti hä-net hyväkuntoisena Hankoon." Tämänkaltaiset pitkäkestoiset etsinnät ovat nykyään harvinaisia hyvän matkapu-helinverkon vuoksi. Seuraavassa eräs läheltä piti tilanne: "Vesibussi sai 4.7.2016 klo 17.44. vuodon ajettuaan matalikolle Helsingissä Villingin pohjoispuolella. Alus oli saaristokierroksel-la, ja vesibussin kyydissä oli kuusi henkilöä. Paikalle hälytettiin vapaaehtoisten meripe-lastajien yksikkö Matosaaren tukikohdasta ja partiovene vartiolaiva Turvalta. Vesibussi ajoi pohjakosketuksen jälkeen Iso Iiluoto -saaren rantaan ja sai matkustajat maihin. Vesibussi kiinnittyi laituriin ja vuoti koko ajan. Pelastusyksiköt saivat tyhjennyspum-puin ja vuotomaton avulla aluksen vuodon hallintaan ja estivät uppoamisen." Tässä tapauksessa vesibussin kipparin neuvokas toiminta pelasti ihmiset ja toi lisäaikaa avun perille saamiseksi. Vesibussi sai Helsingin edustalla matalikolla pohjakosketuksen ja ajoi Iso-Iiluoto -saaren laituriin. Kuva: Vartiolentolaivue TEKSTI: MARKO SIRO 46 RAJAMME VARTIJAT


Rajamme Vartijat 3-2016
To see the actual publication please follow the link above