Page 7

Rajamme Vartijat 3-2016

Myös Nuijamaan ja Pelkolan rajavartio-asemat ovat huonossa kunnossa. Vainikka-laan tulee saada uusi rajatarkastusasema, ja Parikkalan tilapäisen rajanylityspaikan tilat ovat kehnossa kunnossa. Miehet vit-sailevat rapistuvasta rajavartiostosta. – Raja-asemia käytetään kovaa koko vuorokauden, joten ne kuluvat kolme ker-taa nopeammin kuin normaalit toimistoti-lat. Ongelma sekin, että kaikki pitäisi tehdä nyt eikä myöhemmin. Partiointia ulkorajalla Rajatarkastusten lisäksi K-SR:n tehtäviin kuuluu rajojen valvonta ja rikostorjunta. Rikostorjunnan painopiste on torjua laitto-man maahantulon järjestämistä. Vartioston vastuulle kuuluu 200 kilometrin rajaosuus, josta 32 km:ä vartioidaan teknisesti ja lop-puja partioiden ja siirrettävin kameroin. Partioiden tehtävä on luoda jatkuvaa tilannekuvaa. Ennakoiminen on haasteel-lista. Yhteen rajapartioon kuuluu 2–4 rajavar-tijaa ja rajakoira. Kesäisin liikutaan kävellen ja mönkijöillä, talvisin moottorikelkoilla ja hiihtäen. Myös Vartiolentolaivueen heli-kopterit partioivat tarvittaessa itärajalla Helsingistä käsin. – Valvomme ja turvaamme rajavyöhy-kettä. Rajoja valvomalla ylläpidämme raja-järjestystä ja rajaturvallisuutta. Ehkäisemme ja selvitämme luvattomia rajanylityksiä. Jos joku lähestyy rajaa, käymme katsomassa, mistä on kyse. Vuonna 2015 K-SR:n alueella rajan ylitti luvattomasti 11 henkilöä ja kaksi alusta. Vuonna 2014 ylityksiä oli yhdeksän ja sitä edellisenä vuonna myös yhdeksän. Tänä vuotena heinäkuun loppuun mennessä luvattomia ylittäjiä oli neljä. Rajamies tulee kylään Rajaseudun asukkaat ovat rajavartijoiden tärkeä tietolähde. Yhteistyötä halutaan vaalia. Tänä vuonna rajavartijat ”käyvät kylässä” asukkaiden luona. Vartijoiden ei ole tarkoitus astella sisään taloihin vaan vaihtaa muutama sana asukkaisiin törmä-tessään. K-SR:n teettämissä pienissä vihko-sissa on ohjeita eri tilanteisiin kuten siihen, mihin kannattaa ilmoittaa luvatta rajalla liikkujista. – Suhde paikallisiin asukkaisiin on muut-tunut siitä, kun rajavartijat asuivat rajalla. Haluamme tehdä työtämme tutuksi ja pitää yhteydenottokynnyksen matalana. Venä-jänpuoleinen raja on asumatonta erämaata, joten mitään ihmeitä siellä ei tapahdu. K-SR:lle kuuluu myös perinteinen soti-laallinen maanpuolustus. Valmiutta on viime vuosina kehitetty siltä varalta, että jotain sattuu. – Koska ennustettavuus itärajalla on heikentynyt merkittävästi, Suomen rajaval-vonnan taso on pidettävä korkeana. Emme voi jättää EU:n ulkorajan ja Suomen raja-valvontaa Venäjän hyvän tahdon varaan, komentaja Kurki sanoo. Kaakkois-Suomen rajavartiosto lyhyesti Kaakkois-Suomen rajavartiosto vastaa rajatarkastuk-sista rajanylityspaikoillaan Vaalimaalla, Vainikkalas-sa, Nuijamaalla ja Imatralla sekä rajojen valvonnasta Kaakkois-Suomessa 200 kilometrin alueella. Toimin-nan painopiste on kansainvälisillä rajanylityspaikoilla ja niiden välittömässä läheisyydessä. Rajatarkastukset pyrkivät ehkäisemään laittoman maahantulon. Kaikkien matkustajien maahantulo- ja maastalähtöedellytykset tarkastetaan. Maastorajaa valvotaan rajapartioin. Osaa siitä valvo-taan teknisesti. K-SR:oon kuuluvat Vaalimaan, Nuijamaan, Pelkolan ja Kolmikannan rajavartioasemat. Rajanylityspaikoilla työskentelee 450 henkilöä ja maastossa 150. RAJAMME VARTIJAT 7


Rajamme Vartijat 3-2016
To see the actual publication please follow the link above