Digitalisaatio ja robotiikka Rajavartiolaitoksessa

rajamme_vartijat_1_2017

Digitalisaatio ja robotiikka Rajavartiolaitoksessa Digi, robo, auto – mitä niitä nyt onkaan 12 RAJAMME VARTIJAT Digitalisaatio on osin jo historiaa ja robotiikan aikakausi jo me-neillään. Osa aiemmista scifi-sovelluksista on jo jokaisen saatavis-sa ja käytettävissä olevaa jokamiehen teknologiaa, kuten esimerkiksi dronet. Digitalisaatiolle on esitetty useitakin eri määritelmiä. Yleisin kuitenkin lienee, että sillä tarkoitetaan toiminnan kehittä-mistä hyödyntäen teknologian antamia mahdollisuuksia. Digitaalista tietojen käsittelyä seuraa evoluutiossa robotiik-ka. Ilmiönä se mullistaa yhteiskunnan rakenteita ja tapaa, jolla tehdään työtä.    Ihminen toimijana tuo aina muka-naan mahdollisuuden inhimillisiin vir-heisiin ja robotti taas virhetoimintoihin tai tekniikan toimimattomuuteen. Kum- Olemme eläneet jo jonkin aikaa erilaisten -saatioiden ja -tiikkojen todellisuutta, jossa lähes kaikki kuviteltavissa oleva on jo ainakin pilotteina toteutunut. pikaan ei siis ole vastaus kaikkeen, vaan molempia tarvitaan jatkossakin. Päätösvaltaa ei voida kokonaan automatisoida Kun teknologian kehitys kuitenkin kiihtyy koko ajan, teknisten virhetoi-mintojen mahdollisuus vähenee. Kun samalla teknologian kustannustehok-kuus kasvaa eksponentiaalisesti, niin myös ihmistyön roolin on muututtava. Käytännössä jarruksi on jo kauan sitten muodostunut ihmisen kyky muuttaa omaa toimintaansa. Ihminen ajattele-vana ja tuntevana oliona ei sopeudu enää niin nopeaan muutostahtiin kuin teknologian jatkuva kehitys mahdol-listaisi.


rajamme_vartijat_1_2017
To see the actual publication please follow the link above