Page 20

rajamme_vartijat_1_2017

   – Latuvaloa testattiin raja-asemalla, mutta patenttihakemus ei mennyt läpi. Sen aikaiset litteät patterit eivät kauaa valoa tuottaneet. Latuvaloja ei alettu valmistaa, mutta rajamies ennätti teh-dä niitä kuitenkin sen verran, että täällä Rajamuseossakin on niitä kolme paria.   Rajamiehet liikkuivat kävellen, suk-silla ja polkupyörillä. Käytössä oli myös mopoja ja moottoripyöriä, joiden osia hyödynnettiin erilaisissa innovaatioissa. Eräällä rajavartioasemalla oli käytössä 20 RAJAMME VARTIJAT muun muassa itse rakennettu lumen-tamppauskone. Ennen moottorikelkkoja miehet kehittelivät etenkin erilaisia jääl-lä liikkumista helpottavia menopelejä.    – Ensimmäisiä autoja odotettiin pitkään. Kalusto oli kirjavaa, karhun-pään kuva laitettiin milloin minkäkin siviiliauton kylkeen. Kunnolliset virka-autot saatiin vasta 1990-luvulla. Sen jäl-keen kehitys onkin ollut nopeaa. Potilaankuljetuslaatikko kopterin kylkeen Mika Albertssonin mielestä rajavartijan tärkeimpiä työkaluja ovat koirat ja ilma-alukset. Pari kuuluisaa rajakoiraa on mu-seoitukin.   Ensimmäiset kaksi helikopteria hankittiin Rajavartiolaitokselle 1960. Ne olivat neuvostoliittolaisen Mil Mi-1:n lisenssimuunnoksella Puolassa valmis-tettuja SM-1 S/600 koneita. Toinen ko- ”Ennen virka-autoja liikkumiskalusto oli hyvinkin kirjavaa.” neista, OH-HRA, sijoitettiin Immolaan.    Koneella lennettiin valvontalento-jen ohella useita kymmeniä sairaankul-jetuksia. Ahtaassa helikopterissa potilai-den kuljetus ”ulkoistettiin” asentamalla helikopterin kylkeen laatikko eli gondoli paaripotilaiden kuljettamista varten.   – Se oli vähän kuin nykyiset suksi-boksit. Luulen, että jos potilas ei kuollut vaivoihinsa, hän oli kyllä vähällä kuolla kauhuun kuljetuksen aikana.    OH-HRA oli käytössä vuoteen 1968 asti, jolloin sen 1200 lentotuntia tulivat täyteen. Vuonna 1968 Kaakkois- Suomen rajavartiosto sai Agusta Bell 206 Jet Ranger -helikopterin.   – Nyt meripelastusta ja ympäristö-valvontaa hoidetaan Super Puma -heli-koptereilla. Kehitys on ollut huima. Ensimmäinen automaattinen valvontakamera, jota alettiin kutsua hirven takajalan kuvaajaksi.


rajamme_vartijat_1_2017
To see the actual publication please follow the link above