Page 27

rajamme_vartijat_1_2017

Stereomikroskoopilla voi nähdä asiakirjan eri kerrokset, esimerkiksi paperille tehdyn kynänjäljen ja muoviin painetun tunnisteen. Valolähteellä saadaan tehostettua yksityiskohtia ja 3D-efektiä. Presidenttejä ja Youtube-videoita Noin viidesosa Markus Lehteisen työ-ajasta kuluu eri puolilla Suomea reis-satessa. Kaikki rajatarkastukseen ja matkustusasiakirjoihin liittyvät lait-teet kuuluvat rajatarkastustekniikka-sektorille.   – Työ on kiinnostavaa ja teen sitä sydämelläni. Tosin töitä on liikaa näin pienelle porukalle. Kävisin mielelläni useammin rajatarkastusasemilla pitä-mässä laitteet hyvässä kunnossa.    – Esimiestehtäviin en kaipaa, vaan haluan tehdä töitä käsilläni, kuten aika-naan rajavartijaisänikin, joka toimi Im-molassa puuseppänä ja valokuvasi. Tai-dan olla samasta puusta veistetty. Olen aina tykännyt viestialasta ja elektronii-kasta, kertoo Lehteinen, joka tuli alun perin viestimieheksi Rajavartiolaitoksel-le Immolaan 25 vuotta sitten.   Luontokuvausta harrastava mies viihtyy työaikanakin kameran takana. Hän on käsikirjoittanut ja kuvannut Kaakkois-Suomen rajavartiossa neljä venäläisille matkustajille suunnattua opastusvideota. Kolme on kuvattu maa-rajalla ja yksi Allegro-junassa. Videoissa kerrotaan venäjäksi, mitä rajatarkastus 27 RAJAMME VARTIJAT pitää sisällään Suomen puolella ja miten se tehdään. Videot lanseerattiin esittele-mällä ne venäläiselle medialle Pietarissa.    Lehteinen uskoo, että on helpompi katsoa videoita kuin lukea kirjallisia oh-jeita. Kun matkustajat tietävät, mitä ra-jan jälkeen tapahtuu, jännitys lievenee. Videot löytyvät RVL:n Youtube-sivuilta.    Elektroniikka-asentaja tekee kuvauk-sia silloin tällöin myös Immolan Raja-museolle ja Rajamieskillalle. Lehteinen haluaa auttaa perinnetiedon tallentami-sessa ja koostaa esimerkiksi reserviin siir-tyneiden haastatteluja DVD:lle. Video-materiaalia on kertynyt jo yli sata tuntia.    Kun Kaakkois-Suomen rajavartios-toon saapuu tärkeitä valtakunnan tai EU:n tason vieraita, Lehteinen saatetaan kutsua kameroineen paikalle. Hän on valokuvannut niin presidentti Martti Ahtisaarta, presidentti Tarja Halosta kuin tasavallan presidentti Sauli Nii-nistöäkin.    Eniten Markus Lehteinen pitää kuitenkin perustyöstään. Hän muistelee innostuneena, miten kiinnostavaa oli korjata piirilevyjä ja vaihtaa niihin mik-ropiirejä mikroskoopin alla.    Mieleen on jäänyt myös eräs kesä-päivä Kolmikannan rajavartioasemalla Parikkalassa. Lehteinen asensi rajalla kaksi päivää uusia liikeilmaisimia kyy-närpäitä myöten rasvassa paarmojen ja hyttysten pörrätessä ympärillä. Kun työ oli vihdoin valmis, hän palasi Im-molaan. Kotimatkalla kännykkä pirahti. Kolmikannan rajavartioasemalta soitet-tiin, että ukonilma oli rikkonut kaikki laitteet. Seuraavana aamuna Lehteinen ajoi takaisin Parikkalaan ja asensi uudet ilmaisimet paarmojen jälleen pörrätessä ympärillä.  – Silloiset valvontajärjestelmät olivat pitkien ilmakaapeleiden päässä ja niiden ukkossuojaukset olivat heikkoja. Laitekehityksen ja kokeilujen ansiosta nykyiset valvontajärjestelmämme ovat hyvin ukkossuojattuja. ”Haluan tehdä töitä käsilläni, kuten aikanaan rajavartijaisänikin.”


rajamme_vartijat_1_2017
To see the actual publication please follow the link above