Page 29

rajamme_vartijat_1_2017

TEKSTI: Tuija Paakki • KUVAT: Asko Sutinen, Vesa Taskila, Tuija Paakki, Lapin rajavartiosto ja Raja-Joosepin rajavartioaseman arkisto mukana, Raja-Joosepin entiset päälliköt totesivat.   – Alussa vesi haettiin ämpäreillä hetteestä, Hannu Paananen muisteli raja-aseman puitteita.   Myös viestintä- ja tiedonvälitys-tavat olivat toiset kuin tänään. Lotan puoleisen raja-aseman väen huomio saatettiin tarvittaessa kiinnittää esimer-kiksi kongiin lyömällä tai ampumalla laukauksia ilmaan. Oi aikaa ennen faksia ja puhelinta! Muutoksia liikenteen profiilissa Raja-Joosepin rajanylityspaikan historia alkaa 1960-luvulta, jolloin sen kautta alettiin ajaa työmaaliikennettä. Vuosina 1960–65 Neuvostoliitossa rakennettiin Tuuloman tietä ja Ylä-Tuuloman voima-laitosta. Enimmillään työmailla työsken-teli liki 4 000 henkilöä. 29 RAJAMME VARTIJAT   Rajanylitykset tilapäisellä ylityspai-kalla tehtiin rajavaltuutettujen myöntä-millä rajanylitysluvilla. Virallisen rajan-ylityspaikan statuksen Raja-Jooseppi sai 25.1.1967.    Kahtena ensimmäisenä vuotena rajanylitys sallittiin vain Suomen ja Neu-vostoliiton kansalaisille. Muiden maiden kansalaisille raja avattiin 1.8.1969 ja kan-sainvälinen rajanylityspaikka Raja-Joo-sepista tuli 4.9.1989.    – Neuvostoliiton hajotessa myös rajanylitysliikenne muuttui, Raja-Joose-pissa päällikkönä toiminut Jari Huotari kertasi.    – Neuvostoliiton aikaan Suomeen tultiin idästä pääasiassa busseilla ja joh-detusti, kun taas siirryttäessä Venäjän aikaan alkoi turisti- ja bisnesmatkailu, Huotari sanoi.    Huippuvuosi Raja-Joosepissa oli 2013, jolloin rajanylittäjiä oli 133  256. Lotan raja-asemalta Raja-Joosepissa vierailivat Maxim Anisimov ja Georgy Kravtsov. Jani Brännare otti vastaan muistamiset. Tapaamisessa oli mukana myös Juha Aikio ja Aarno Rousu. Murmanskilaiset Aleksandr Mogilin ja Elena Mogilina yllätettiin juhlapäivän ensimmäisinä matkustajina kukilla ja suklaalla.


rajamme_vartijat_1_2017
To see the actual publication please follow the link above