Josef Sallilasta Raja-Joosepiksi

rajamme_vartijat_1_2017

Loppuvuodesta 2015 alkaen Raja- Joosepissa tehtiin töitä etenkin laitto-man maahantulon torjumiseksi, kun osa Euroopan siirtolaisvirrasta suun-tautui Venäjän kautta Suomeen Lapin itärajan rajanylityspaikkojen kautta. Vii-meiset turvapaikanhakijat tulivat huhti-kuun 2016 alussa.    Turvapaikanhakijoiden virran Suo-meen lopetti Lapin rajavartioston maa-rajojen rajanylityspaikoilla 10.4.2016 voimaan tullut ja 180 päivää kestänyt liikenteen rajoittaminen. Tuolloin rajan ylittäminen oli mahdollista vain Suo-men, Venäjän ja Valko-Venäjän kansa- Josef Sallilasta Raja-Joosepiksi Luttojoen rantatörmällä asusti 1900-lu-vun alkupuolella Josef Juhonpoika Sallila (1877–1946). Lapissa ei tuohon aikaan vielä kovin yleisesti käytetty su-kunimiä, niinpä Josefin nimi muuttui Raja-Joosepiksi, millä nimellä hänet Perä-Lapin kiveliöissä paremmin tun-nettiin.    Joosepista elää paljon tarinoita, joissa hän on milloin pororosvo ja mie-hentappaja, milloin tietäjä ja noita. Tätä selittää osaltaan se, että kenraalimaju-ri K.M. Wallenius veisteli kirjoihinsa Raja-Joosepista juttuja, jotka otettiin tosina. Niinpä mökkiläisestä kehittyi le-genda, jonka mukaan kokonainen seutu on nimetty. Kultalasta löytyi Tilda Raja-Jooseppi ei ollut syntyjään Lapista. Hän näki päivänvalon Parkanossa 1877. Metsä- ja uittotyöt eivät houkutelleet nuorta miestä jäämään kotiseudulleen. Niinpä Joosepin kulku suuntautui eri vaiheiden jälkeen Ivalojoen Kultalaan. Pian Kultalassa roihahti romanssi kämp-päemäntä Tilda Lehikoisen ja Joose-pin välillä. Avioliittoon ei heitä koskaan vihitty, sillä Tilda oli virallisesti Pekka Lehikoisen vaimo. 30 RAJAMME VARTIJAT laisille sekä heidän perheenjäsenilleen kansallisuudesta riippumatta. Rajoit-taminen päättyi 7.10.2016 ja liikenne normalisoitui profiililtaan samanlaiseksi kuin se oli ennen turvapaikanhakija-ilmiötä. Uutta raja-asemaa odotetaan Tällä hetkellä Raja-Joosepin rajanylitys-paikalla työskennellään väistötiloissa. Väistötilat on rakennettu viipalepara-keista nykyisen, sisäilmaongelmien vuoksi käyttökiellossa olevan raja-aseman viereen.    Uutta raja-asemaa Raja-Jooseppiin on yritetty saada jo vuodesta 2011.   – Raja-Joosepin uuden raja-ase-man suunnittelu on käynnissä ja se teh-dään yhteistyössä muiden viranomais-ten kanssa. Päätöstä rakennushankkeen käynnistämisestä ei ole vielä tehty. Uuden raja-aseman valmistumista saa-taneen odottaa vielä muutama vuosi, mahdollisesti vuoteen 2020, Lapin ra-javartioston apulaiskomentaja, eversti-luutnantti Jyrki Ojala totesi. Raja-Joosepista eli Josef Juhonpoika Sallilasta elää paljon tarinoita. Hänen mukaansa koko kylä sai nimen.


rajamme_vartijat_1_2017
To see the actual publication please follow the link above