Ajankohtaiset alushankkeet

rajamme_vartijat_1_2017

Ajankohtaiset alushankkeet Alusyksikössä suunnitellaan, hankitaan ja ylläpidetään aluk-sia. Parhaillaan käynnissä on kaksi uutta venehanketta, VL Turvan täydennyshankinnat sekä lukuisia pie-nempiä alushuoltoon ja korjauksiin liit-tyviä hankintoja. Merivene 2015 (MIV-15) hanke Hankkeen valmistelu käynnistyi syksyllä 2011 Viranomaisten venekalustotyöryh-män (VIVE) alaisuudessa. Johtovastuu oli Rajavartiolaitoksella ja ryhmään osal-listui 36 RAJAMME VARTIJAT edustajia merivartiostoista, Raja- ja merivartiokoululta, pelastustoimesta, Suomen ympäristökeskuksesta (SYKE) ja Suomen meripelastusseurasta.    Hanke on osa Viranomaisten yh-teistyö venekaluston hankinnassa ja käytössä -työryhmäraportin mukaisia toimenpiteitä kustannustehokkuuden nostamiseksi. Hankkeessa pyritään yh-distämään kolme eri viranomaisten han-kintatarvetta: RVL:llä on tarve uudistaa rannikkovartiovenekalustoa, SYKEllä tarve kehittää avomeriöljyntorjuntaa ja pelastustoimella tarve varmistaa toimintakyky saaristoalueella.    Vene voidaan varustaa moduuli-tyyppisesti kulloisenkin tilanteen mu-kaisesti ja raskain materiaali sijoitetaan erilliselle kalustolautalle. Konseptin toiminta varmistetaan ensi vaiheessa yhden evaluointiveneen ja lautan han-kinnalla. NV-17 hanke Hankkeen tavoitteena on nykyisten no-peiden veneiden (NV) ja apuveneiden (AV) NV-15E koeajossa TEKSTI: Alusyksikön päällikkö Gunnar Holm • KUVAT: Marine Aluetech ja RVL


rajamme_vartijat_1_2017
To see the actual publication please follow the link above