Page 37

rajamme_vartijat_1_2017

MIV-15 valmisteilla. Vene voidaan varustaa moduulityyppisesti kulloisenkin tilanteen mukaisesti. uusiminen suunnitelmien mukaan vuo-sina 2018−2022. Uusi NV-luokan kalus-to korvaa aiemmat NV- ja AV-luokan veneet. Kalustoon voi jäädä muutamia yksittäisiä AV-luokan pienveneitä.  Hankkeessa on hyödynnetty NV15E-evaluointiveneestä saatuja ko-kemuksia sarjaveneen ominaisuuksien määrittämiseksi. Sarjavene on noin 8,5 m pitkä RIB-vene (kovapohjainen ku-mivene) varustettuna kahdella perä-moottorilla. Vaadittu huippunopeus on 55 solmua. Veneen tulee suoriutua 37 RAJAMME VARTIJAT Rajavartiolaitoksen nopeiden veneiden tehtävistä. VL Turva täydennyshankinnat Hankkeessa täydennetään vartiolaiva Turvan varusteita eri tavoin. Parhaillaan valmistellaan komentokaiuttimien lisää-mistä komentosillan katolle sekä LARS-järjestelmän hankkimista. Järjestelmällä voidaan ns. märkäkellon avulla laskea sukeltajia syvällekin aluksen ollessa pai-kallaan potkurien voimalla ilman ankku-rointia. Näin voidaan suorittaa vaikeita ja pitkäkestoisia tehtäviä sukeltajien tur-vallisuus huomioiden.   Pienimmistä hankinnoista voidaan mainita käynnissä oleva perämoottori-kilpailutus, Tursaksen ja Uiskon kiinte-än sammutusvaahtonesteen uusiminen, vedenalaisten työkalujen ym. hankinnat. Varsin suuri osa toiminnasta liittyy kui-tenkin kaikkien alusten vuosihuoltoihin ja niissä tarvittaviin huolto- ja varaosa-hankintoihin.    Tavoitteena on minimoida alusten keskeytyspäivien lukumäärää. NV-107


rajamme_vartijat_1_2017
To see the actual publication please follow the link above