Innovaatioita - ja digiloikkaa Kainuussa

rajamme_vartijat_1_2017

5 RAJAMME VARTIJAT Telefoonit, morsetus ja radioase-mat ovat olleet avainasemassa Rajavartiolaitoksen viestiliiken-teen kehityksessä. Tekniikan kehittymi-nen yhä kiihtyvällä vauhdilla varsinkin tietotekniikan saralla on vaikuttanut niin viestialaan kuin myös valvontatek-niikan kehittymiseen koko Rajavartiolai-toksessa.    Kainuun rajavartiostossa kaikki sai alkunsa vuonna 1919 päiväkäskystä, jonka mukaan kuhunkin komppaniaan on hankittava telefooni. Rajavartioston alkutaipaleella täällä oli vain pari huo-nokuntoista puhelinlinjaa rajaseuduille.    Rajavartioston oma 12 johdon pu-helinkeskus Kajaanissa saatiin toimin-taan kesällä 1919. Keskuksen yhteydet olivat Kajaanin ”kaupunki” ja toimisto-puhelimet. Toimistopuhelimia oli kaksi kappaletta. 1920-luvulla saatiin rahaa puhelinlinjojen kunnostamiseen. Ra-kennettiin mm. kenttäavojohtolinjoja ja yksilankalinjoja suoraan maastoon ja osittain maanteiden suunnassa. Innovaatioita ja digiloikkaa Kainuussa Kainuun rajavartioston viestimiehet ovat jo vuosikymmeniä olleet edelläkävijöitä teknisten ilmaisimien ja valvontalaitteiden kehittelyssä. TEKSTI: Päivi Dahl KUVAT: Kainuun rajavartioston kuva-arkisto, Nina Kaverinen Ensimmäiset kenttäpuhelimet olivat suuria, selässä kannettavia, 5–6 kilon painoisia mötiköitä. Yhteys toimi vaihtelevasti. Keskusteluissa käytettiin koodikieltä, ettei naapuri ymmärtäisi, mitä puhutaan.


rajamme_vartijat_1_2017
To see the actual publication please follow the link above