Rajavartiolaitoksen esikunnan Immolan ruokala

rajamme_vartijat_1_2017

Immolan ruokalassa pidetään huolta, että asiakkaat saavat nauttia terveellistä ja ravitsevaa ruokaa. Viiden viikon kiertävä ruokalista suunnitellaan vuodeksi kerrallaan. Salaattien suosio on kasvussa. Rajavartiolaitoksen esikunnan Im-molan ruokala sijaitsee Imatralla, Kaakkois-Suomen rajavartioston esikunta-alueella. Päätehtävämme on Raja- ja merivartiokoulun varusmiesten, kurssilaisten, kadettien ja esikunta-alu- 56 RAJAMME VARTIJAT TEKSTI: Ravitsemispäällikkö Päivi Kansonen • KUVAT: Sari Ahvonen Rajavartiolaitoksen esikunnan Immolan ruokala een henkilöstön ruokahuollon toteut-taminen. Lisäksi tuotamme ruokapalve-luja upseerikerhon tiloissa tapahtuviin vierailuihin. Ulkopuolisia ruokapalve-lujen käyttäjiä ovat mm. poliisi, tulli, ulkomaalaisvirasto ja pelastuslaitos sekä puolustusvoimien eri yksiköt.    Toimintamme perustuu asiakas-lähtöisyyteen. Otamme palvelussamme huomioon varusmiesyksikön toiveet ja tarpeet siten kuin yksikön toiminta vaatii. Vaikka toimintamme perustuu


rajamme_vartijat_1_2017
To see the actual publication please follow the link above