Rakennusvalvontatehtävät uran kohokohtana

rajamme_vartijat_1_2017

Rakennusvalvontatehtävät uran kohokohtana Urani Rajavartiolaitoksessa alkoi 1.6.1987 Saaristomeren meri-vartiostossa. 59 RAJAMME VARTIJAT Työt aloitin vies-tikorjaamolla Turussa, jossa tehtäviini kuuluivat erilaisten sähkölaitteiden ku-ten radioiden ja tutkien asennukset ja korjaukset. Myös mastotöitä tehtiin sii-hen aikaan runsaasti. Se oli vielä aikaa, jolloin lähes kaikki sähkö- ja navigointi-laitteet korjattiin itse.    Muutaman vuoden kuluttua siir-ryin vartiolaiva Uiskolle telehuoltoup-seerin tehtävään ja myöhemmin sa-moihin tehtäviin vartiolaiva Kurjelle. Laivalla tehtäviini kuului vastata sähkö-, radio- ja navigointilaitteiden huollosta ja korjauksesta. Näiden töiden ohessa tie-tenkin osallistuttiin aluksen muuhunkin töihin ja toimintaan. Laivoilla oli hyvä henki ja töitä tehtiin yhdessä. Tämän takia viihdyinkin laivoilla erittäin hyvin. Laitteiden korjauksesta rakennusvalvontatehtäviin Seuraavaksi pääsin vartiolaiva Telkän rakennusvalvontatehtäviin. Rakennus-valvontatehtävä oli mielenkiintoinen, ja siinä tuli taas opittua paljon uutta. Teh-täviin kuului aluksi tarkastaa telakan eh-dotuksia eri laitteista sekä suunnitelmia ja piirustuksia. Telakalle siirryin, kun aluksessa alettiin tehdä ensimmäisiä sähkötöitä. Telkän takuuajan päätyttyä siirryin takaisin maihin elektroniikka-huoltamon päälliköksi.    Vuonna 2010 siirryin alustarkas-tajan tehtävään Länsi-Suomen merivar-tioston esikuntaan. Veneiden ja laivojen parissa olin tehnyt töitä jo pitkään, joten osa tehtävistä oli ennestään tuttua. Uu-siakin tehtäviä tuli alustarkastajan työs-sä. Hankintapuolen tehtävät lisääntyivät ja muuttuivat entistä vaativammiksi. Alustarkastajana pääsin osallistumaan moniin mielenkiintoisiin projekteihin. Näistä voisi mainita erityisesti PV08- ja NV15E-hankkeisiin osallistumisen rakennusvalvojana. Uusi työntekijä pääsee näyttämään kyntensä Muutama työtehtävä urani alkuajois-ta on jäänyt erityisesti mieleeni. Jo heti toisena työpäivänä lähdimme Fagerhol-man merivartioasemalle purkamaan vanhaa radiomastoa ja rakentamaan uutta mastoa sen tilalle. Sillä keikalla tuli opittua mastotyöt ja pääsin ihailemaan maston huipusta hienoja Saaristomeren maisemia.    Mieleeni on jäänyt myös työkeik-ka eräänä juhannusaaton aattona, kun Pirskerin merivartioasemalla oli rannik-kovartioveneen tutka hajonnut ja se piti saada kuntoon vielä ennen juhannusta. Keikalle ei ollut lähettää ketään muuta kuin viestikorjaamon uusin työntekijä. TEKSTI: Alustarkastaja Ari Saarinen Sain ajo-ohjeet merivartioasemalle ja ei muuta kun matkaan. Löysin Pirskeriin ja aloitin elämäni ensimmäisen tutka-korjauksen. Muistan vielä, että oli todel-la kova ukkonen ja vettä satoi rankasti. Muutamien tuntien kuluttua sain vih-doin tutkan toimimaan ja pääsin juhan-nuksen viettoon. Sähkö- ja elektroniikkatekniikka kiinnostaa edelleen Lähes 30 vuotta on kulunut Rajavar-tiolaitoksessa ja nyt on tullut aika jäädä eläkkeelle. Aika on mennyt tosi nopeasti mielenkiintoisissa tehtävissä mukavien työtoverien kanssa. Vaikka nyt jään eläk-keelle, niin en aio sähkö- ja elektroniikka-tekniikkaa kokonaan unohtaa. Tulen seuraamaan jatkossakin tiiviisti alan kehitystä. Eläkkeellä harrastan kuntolii-kuntaa ja lukemista ja vapaa-ajan asun-nolla riittää paljon pientä tekemistä. Alustarkastaja, teknikkokapteeni Ari Saarinen siirtyi Rajavartiolaitoksen esikunnan alusyksikön Turun palvelusryhmästä reserviin 1.3.2017.


rajamme_vartijat_1_2017
To see the actual publication please follow the link above