Page 62

rajamme_vartijat_1_2017

SOTILASRADIO-AMATÖÖRIT IMMOLASSA Rajavartiolaitoksessa käynnistettiin viime vuonna sotilasradioamatööritoiminta, jonka tarkoituksena on harrastustoimin-nan kautta tukea varusmiesten ja henki-lökunnan radisti- ja viestitys-taitoja.   Aktiivisena radioaalloilla Immo-lan sotilasradioamatööriasema OI5R: Ari Riikonen sähkötysoperaattorina ja Aki Piipponen oppimassa ja kirjaamas-sa yhteyksiä sähköiseen lokiin. TEKSTI JA KUVA: Satu Saarivuori REKRYMESSUILLA HELSINKI-VANTAALLA 62 RAJAMME VARTIJAT UUSI SADEPUKU OPERATIIVISEEN KÄYTTÖÖN VUONNA 2018 Hallintoyksiköihin kehitetään ja hanki-taan kenttävaatetusta tukeva sadepuku. Pilotointi järjestetään Pohjois-Karjalan ja Kaakkois-Suomen rajavartiostoissa sekä Suomenlahden merivartiostossa kesän 2017 (huhtikuu–syyskuu) aikana. Sadepuvun hankinnasta tehdään eril-linen hankintapäätös. Uusi sadepuku toimitetaan käyttäjille kesän 2018 alussa. Helsinki-Vantaan lentoasemalla järjes-tettiin 2.2.2017 Aviapolis Jobs -rekry-tointitapahtuma, missä Rajavartiolai-toksen työ- ja koulutusmahdollisuuksia tuotiin esille Suomenlahden merivar-tioston ja Vartiolentolaivueen voimin. Varmasti ainakin muutama messuvieras jäi vakavasti harkitsemaan uraa Rajavar-tiolaitoksessa.    Messut järjestettiin nyt toista ker-taa, ja paikaksi oli saatu lentoaseman viereisen toimintakeskuksen valopiha. Tila oli viimevuotista paljon avarampi ja yleisö saattoi seurata ohjelmassa olevia haastatteluja istuen.    Messut käynnistyivät kello 10 ja vä-keä riitti todella hyvin iltapäivään saak-ka. Messuilla piipahti noin 1000 kävijää päivän aikana. Messujen pääpaino oli Helsinki-Vantaalla tarjolla olevien kesä-työpaikkojen esittelyssä ja tärkeimpänä kohderyhmänä olivat opiskelijat, mutta myös vanhempia henkilöitä kävi kysele-mässä työpaikoista joko itseään tai lap-siaan varten.   Rajavartiolaitoksen ständillä mes-suvieraita opastivat Heidi Eklund, Jan-ne Kupiainen, Niko Junnila sekä Satu Saarivuori Suomenlahden merivartios-tosta. Vartiolentolaivuetta paikalla oli edustamassa apulaiskomentaja, komen-taja Ismo Siikaluoma.


rajamme_vartijat_1_2017
To see the actual publication please follow the link above