Page 10

veikko_1_2017

Mielipide Erilaisuus on ihan Aino Sataviisikymmentä vuotta sitten Helsin-gin Niiranen Normaalilyseo oli poikakoulu. Tuohon aikaan ihmiset olivat väistämättä hieman kapeakatseisempia kuin nykyään. Maailma muuttuu koko ajan hurjaa vauhtia, ja mei-dän tavallisten tallaajien on opittava sopeu-tumaan siihen. Erilaisten ihmisryhmien oikeudet ovat koko ajan vapaampia, ja inhimillisyydelle annetaan jatkuvasti enemmän tilaa, mikä on mielestäni hyvä asia. Tämä käytännössä tarkoittaa sitä, että saat olla juuri se ihana omanlainen itsesi ja voit myös jakaa omat mielipiteesi ja ajatuksesi suhteellisen vapaas-ti saamatta osaksesi ikäviä kommentteja tai merkitseviä silmäyksiä. Meillä on kuitenkin vielä monessa asiassa parantamisen varaa. Meillä kaikilla on omat heikkoutemme ja vahvuutemme, eikä niistä pääse eroon. Kuitenkin kannattaa kiinnittää enemmän huomiota niin omiin kuin muidenkin vah-vuuksiin, kuin jäädä surkuttelemaan heik-kouksia. Esimerkiksi elefantit ovat hyviä tö-räyttelemään kärsällään, ja leijonat ovat mitä parhaita varjossa lekottelijoita. Yhteiskunnassamme usein ajatellaan, että tullakseen hyväksytyksi olisi täytettävä jon-kinlainen vaatimus tai oltava hyvä monessa asiassa. Näin ei asian kuitenkaan tarvitse olla. Eihän elefanttiakaan pyydetä kiipeämään puuhun tai leijonaa lentämään korkealla kirkkaalla taivaalla. Me olemme omia erityi-siä yksilöitä, emmekä kaikki voi kyetä aivan samaan kuin joku toinen. Oli vahvuutesi sit-ten sormien naksutteleminen, puikoilla syö-minen, kukkien kerääminen tai ihan mikä tahansa, sinulla on kuitenkin vahvuus, josta olla ylpeä. Kaikki me olemme erilaisia. Jotkut ovat hiljaisia, jotkut äänekkäitä, jotkut hausko-ja, jotkut mukavia, jotkut hupsuja ja toiset hullunkurisia. Mutta kaikki me olemme sa-manarvoisia. Ketään ei saa laskea alemmalle tasolle tai nostaa korkeammalle, sillä mitä väliä sillä, millainen on, kunhan on. Oli sit-ten millainen tahansa, on ihan yhtä arvokas kuin toinen ihminen kassan jonossa tai ka-dulla. Erilaisuus kannattaa hyväksyä ja sitä olisi järkevää viljellä, sillä se on tosiaankin rikkaus. 10 Veikko 1/2017


veikko_1_2017
To see the actual publication please follow the link above