Page 11

veikko_1_2017

ihan oikeasti rikkaus Kenenkään meistä ei pitäisi joutua pelkää-mään omien ajatustensa ja mielipiteidensä esittämistä tai omana itsenään esiintymis-tä. Silti valitettavan moni, varsinkin nuori kokee suurta tarvetta kuulua joukkoon ja valtavirtaan ja pelkää, että omana itsenään esiintyminen olisi jotenkin noloa ja herät-täisi ihmisissä inhoa. Tämä on luonnollista ja johtuu siitä, että ihminen on sosiaalinen eläin, joka haluaa olla vääjäämättä osana jo-tain yhteisöä. Mutta yhteisön osanen voi olla ihan oma-na itsenään. Ei kaikkien yhteisöjen tarvitse olla tiiliseiniä, jonka tiilet ovat aivan ident-tisiä keskenään. Yhteisö tai kaveriporukka voi ja saa muodostua erilaisista yksilöistä. Parhaimmat ideat ja oivallukset tulevat jou-koilta, joissa on kaikentyyppisiä ihmisiä. Erilaiset ideat ja mielipiteet omanlaisiltaan ihmisiltä muodostavat yleensä kaikkein vah-vimmat ja aukottomimmat kokonaisuudet. ”Äikän opettajien mielestä äikkä on tärkein aine, ja matikan opettajien mielestä matikka.” –Kati Mikkola Eikä sinun hyväksyntää saadaksesi tarvitse kuulua kaikkein kovimpaan ja siisteimpään jengiin, vaan voit ihan yhtä hyvin tulla hy-väksytyksi muunlaisessakin ympäristössä. Elämässä ei todellakaan ole kyse siitä, kuka on jossain hyvä tai huono. On kyse siitä, onko hauskaa ja osallistuuko. Onnistumiset eivät ole tärkeintä, vaan yrittäminen ja vir-heistä oppiminen. Usein on hyvä pysähtyä miettimään omaa ihmisyyttään, arvojaan sekä omaa ainutlaa-tuista itseään. Veikko 1/2017 11


veikko_1_2017
To see the actual publication please follow the link above