Page 15

veikko_1_2017

Kaisa Vahteristo & Liisa Anttila “Eräissä lehdissä on paljon tyhjää tilaa. Tässä lehdessä ei ole.” Luokkalehdissä nostettiin esille asioita, jotka ärsyttivät tavallisissa Veikoissa. Miksi Veikko on sensuurin pelon alla? Miksi norssit eivät uskalla julkaista omalla nimellään? Miksi ta-savaltaisen valtion koulu on epädemokraat-tinen? Miksi päätoimittaja kuuluu kokoo-mukseen? Nämä ja lukuisat muut kysymykset löytyvät suoraan muuan Underground-Veikosta. Yhtenä erona Veikon ja luokkalehtien välil-lä oli varsinaisen Veikon maksullisuus. Ensimmäisiä irtonumeroita myytiin viiden markan hintaan. Koska suu-rin osa vaihtoehtoisten julkaisujen tekijöistä kannatti sosialismin aatetta, ei koulun oppilaille yhteisen median kaupallistaminen kuulosta tälle poru-kalle järin ominaiselta. Sen lisäksi, että epävirallisissa lehdis-sä pääsi jokainen ilmaisemaan vapaasti omia mielipiteitään, olivat ne keino erottaa itsensä varsinaisesta Veikosta ja samalla myös koulussa yhä vallitsevasta yleisestä porvarilli-suudesta. Veikkoa yleensä kritisoitiin näissä julkaisuissa, usein pilkattiinkin. Siinä missä joku kirjoitti Veikossa koulun hiihtopäiväs-tä hilpeään sävyyn, pyrki U-Veikkolainen kirjoittamaan siitä, kuinka hiihtopäivä to-siasiassa ilahdutti harvoja oppilaista. Varjo-veikkojen eli luokkalehtien tekstejä ei kirjoi-tettu sensuurin pelossa, eikä niitä myöskään sensuroinut kukaan. Siksi tekstit olivat usein äärimmäisen räväköitä ja kantaaottavia. Veikko 1/2017 15


veikko_1_2017
To see the actual publication please follow the link above