Page 21

veikko_1_2017

kustelun käyminen kouluissa tuntuu täysin perustellulta. Miksei nuorille tulisi opettaa jo varhain kaikkien ihmisten olevan yhden-vertaisia? Feminismi on yksinkertaisesti toinen sana tasa-arvon aatteelle, eikä sen sanominen ääneen ole irrallista politisoimista vaan ih-misarvon ja –oikeuksien tunnustamista. Ukkola kirjoittaa kolumnissaan nigerialai-sen Adichien esimerkkien olevan ”täyttä höpinää 2000-luvun Suomessa”. Kyseiset esimerkit käsittelivät muun muassa pahek-suvaa suhtautumista naimattomiin naisiin ja naisten seksuaalisuuden kiistämistä. Nämä esimerkkitilanteet ovat oireita vanhois-ta asenteista, jotka ovat juurtuneet sy-välle yhteiskuntaamme ja mieliimme. Niin syvälle, ettemme aina edes tiedosta käyttä-vämme sukupuolittunutta terminologiaa tai olettavamme jonkun olevan tietynlainen hä-nen sukupuolensa perusteella. Paheksuttaisiinko kirjan jakamista kouluissa yhtä lailla, jos sen nimi olisi muotoiltu eri tavalla? Meidän kaikkien pitäisi kannattaa tasa-arvoa tai Meidän kaikkien pitäisi koh-della toisiamme tasa-arvoisina tuskin olisivat yhtä tehokkaita otsikoita, mutta sisältö olisi tismalleen sama. Jos ainoa esitetty perustelu hankkeeseen kohdistuvalle kritiikille on -is-min vierastaminen, en voi pitää kritiik-kiä perusteltuna. Veikko 1/2017 21


veikko_1_2017
To see the actual publication please follow the link above