Page 6

veikko_1_2017

Kiti Rajasalo & Anniina DeLeon Opettajien parhaat ja huonoimmat muistot Norssista Mitäköhän Norssin opettajat muistavat? Kyselimme, mitkä ovat olleet opet-tajien parhaimmat ja huonoimmat norssimuistot tähän mennessä. Virpi Seppälä-Pekkanen (Latina & Italia) Parasta: ”Varmaan Rooman matkat, juhlat ja arkinen aherrus, koska vain yhtä tuntia ei voi sanoa tai vain yhtä juhlaa.” Huonointa: Vuonna 2010 Virpi ei pääs-syt lakittamaan omia abejaan, koska oli ki-peä, kun oli mennyt sairastumaan kaksi päi-vää ennen sitä kamppailupäivää. Päivi Kivelä (matematiikka) Parasta: Teemapäivät, ensimmäisen lukion valvontaryhmän abikevään jutut, koska se oli kaikista ensimmäinen. ”Niin paljon hyviä muistoja…” Huonointa: Ei ole yhtä yksittäistä huo-noa muistoa, mutta ”yleisesti ottaen sellaiset tunnit, joilla on huono ilma tai itse jotenkin huonolla tuulella”. Marjut ”Sissi” Holopainen (biologia, terveystieto & maantieto) Parasta: “Parhaimmat hetket Norssissa liittyvät juhliin ja teemapäiviin; muistan haus-koja puurojuhlia, aurinkoisia kamppailupäiviä ja riemukkaita kevätjuhlia. Arkikin on Norssis-sa ollut mukavaa, mutta huippuhetket liittyvät erikoispäiviin; näin kai sen pitääkin ollakin.” Huonointa: “Kun opiskelijat/oppilaat ei-vät onnistu kokeissa ja arvioitavissa suorituk-sissa haluamallaan tavalla ja ovat sitten kovin pettyneitä. Itsellekin tulee silloin paha mieli; aina toivoisi, että oppilailla koulunkäynti su-juisi mukavasti ja omien tavoitteidensa mu-kaisesti.” Lasse Hongisto (historia & yhteiskuntaoppi) Parasta: ”Ehdottomasti 7D:n (2016) eka tapaaminen, koska siinä tietty lämpö tuli mun sydämeeni, kun sain uusia viisaita ihmisiä…” Huonointa: ”Kun Norssilla oli rahat lop-pu ja jouduttiin kaikesta opetukseen liitty-västä säästämään ja kaikesta oppimateriaalis-ta.” Tämä tapahtui siis vuoden 2008 jälkeen. Jani Kiviharju (matematiikka & tietotekniikka) Parasta: Joku oppilas sai (matikasta) nelosia todistuksiin ja palautti tyhjiä kokei-ta, niin sitten yhdeksännellä luokalla hän sai todistukseen kasin. Huonointa: (Pitkä mietintä) Ei mitään. Outi Houtsonen (biologia & maantieto) Parasta: Kaikki teemapäivät sekä luontoseuran retket. Huonointa: ”Kun joku oppilas yrittää kurssilla tosi kovasti mutta sitten joku koe tai vastaava menee huonosti ja näkee sen pet-tymyksen, niin samalla pettyy itsekin.” 6 Veikko 1/2017


veikko_1_2017
To see the actual publication please follow the link above