Page 8

veikko_1_2017

Haastattelu Aava Pallaskivi & Ronja Jokihaara Filosofisia vastauksia filosofian lehtorilta Uskonnon luokkaan paistaa aurinko. Pöy-dän ääressä istuu filosofian opettaja Pekka Lempiäinen, ja haastattelu alkaa hyvissä tun-nelmissa. Esitämme ensin tärkeimmän kysymyksen: Mitä filosofia on? ”Filosofia on luovaa ajattelua ja käsitteiden selventämistä”, Pekka valaisee asiaa. ”Se on myös parempaa ajattelua, ja sillä tavalla pa-rempaa elämää luova tekijä”, hän kehuu. Miksi filosofia sitten on tärkeää? ”Filosofian avulla elämästä voi tehdä jär-kevästi hahmotettavan kokonaisuuden”, Pekka sanoo. ”Se myös auttaa ajattelemaan selvästi kaikissa elämäntilanteissa ja on sillä tavalla elämän tarkoituksellisuutta lisäävä tekijä.” Mitä tieto sitten on ja miten sitä saadaan? ”Jokainen sivistynyt ihminenhän tietysti tuntee tiedon määritelmän; hyvin perusteltu tosi-uskomus”, hän valistaa. “Käytännönlä-heisesti ajateltuna tietoa on kaikki se, mitä ihmiskunta on tähän mennessä onnistunut saamaan selville maailmasta ja sen ilmiöistä.” Mitä on Norssius? ”Parhaimmillaan se on tämän talon edusta-mien arvojen sisäistämistä ja tämän instituuti-on arvostamista”, Pekka jäsentää. ”Sitä se on.” Entä miten Norssit ovat muuttuneet urasi aikana? ”Kun maailma muuttuu, niin itse elämäkin muuttuu”, hän sanoo viisaasti. ”Siinä mie-lessä Norssit ovat tietenkin erilaisia kuin jos-kus vuosikymmeniä sitten, sehän on selvä, sillä tietyllä tavalla jokainen ihminen on ai-kansa kuva.” Onko norssilaisella sitten kuolematon sielu? ”Siinä mielessä, että jokaisen ihmisen ajatuk-set kyllä jäävät elämään”, Pekka sanoo. ”En kuitenkaan usko ihmisellä olevan kysymyk-sen tarkoittamaa erillistä, ruumiista eriävää sielua, joka jatkaisi olemassaoloaan.” 8 Veikko 1/2017


veikko_1_2017
To see the actual publication please follow the link above